Fjellfilmfestivalen

Norges største filmfestival for fjellfilmer.

Fjellfilmfestivalen på Gjendesheim er Norges største filmfestival for fjellfilmer. Alt fra naturfilmer, dokumentarer og spillefilmer til kortfilmer, ekstremsportfilmer og TV-serier blir vist på Fjellfilmfestivalen, sammen med inspirerende foredrag fra ekspedisjonsfarere og friluftsfolk fra hele verden.

Den første fjellfilmfestivalen ble avholdt i 2003. Det var nå avdøde Ole Drægni på Turtagrø hotell og Fri Flyt gründer Anders Waage Nilsen som tok initiativet til festivalen. I 2012 flyttet Fjellfilmfestivalen til Gjendesheim Turisthytte, etter ni år med festival på Turtagrø.

Fjellfilmfestivalen arrangeres av Stiftelsen Fjellkultur, som er opprettet av forlaget Fri Flyt AS og Den Norske Turistforening. Stiftelsen skal fremme film- og kulturuttrykk knyttet til naturopplevelser. Den ønsker å bidra til økt kvalitet i bredde i formidling av film og kultur knyttet til friluftsliv, samt inspirere til aktiv bruk av natur og å fremme naturvern og sikker ferdsel i fjellet.

Verdiene og ønskene til festivalen er noe vi kjenner oss godt igjen i, og vi vil derfor være bidragsyter og deltagende. Bergans er stolt hovedsponsor til Fjellfilm og gjennom vårt samarbeid er vi med på gjennomføringen av festivalen ved å bidra med foredragsholdere, kurs og bekledning til de frivillige og ansatte på festivalen.

Kilde: www.fjellfilm.no