iCare:-) 

Bergans støtter iCare:-)

32 millioner mennesker er unødvendige blinde, de fleste av disse lever i fattige land. I disse landene er det ikke noe utbygd helsevesen som kan gi den operasjonen eller de medisinene som kan gi mennesker synet tilbake.

iCare er Norges Blindeforbunds bidrag for å nå målene i initiativet Vision 2020. Vision 2020 er et globalt initiativ for å innen år 2020 eliminere alle årsaker til blindhet som kan unngås eller behandles. Visjonen er et initiativ fra The International Agency for the Prevention of Blindness (IABP), og drives som et prosjekt i partnerskap med Verdens Helseorganisasjon (WHO). En rekke frivillige organisasjoner over hele verden er tilknyttet prosjektet gjennom IABP. Gjennom iCare og Norges Blindeforbund bidrar Bergans til å nå dette målet med fokus på Nepal. iCare på www.blindeforbundet.no

Bergans har gitt støtte til iCare siden 2014 og bidratt til at mer enn 1.000 mennesker i Nepal har fått synet tilbake. Se hvordan vi har bidratt her.