Dette gjør jakta tryggere

Jakta er årets høydepunkt, sørg for å gjøre det til en trygg og god opplevelse både for deg selv, andre jegere og turfolk. Med disse enkle sikkerhetsreglene i bakhodet unngår du unødvendige ulykker.

SIKKERHETSREGLER

  • Våpenet skal alltid behandles som det var ladd. Rett aldri våpen mot noe levende vesen uten når skudd avfyres mot lovlig vilt
  • Ved ladning eller når patronene skal ut, skal alltid våpenet vende bort fra alt levende
  • Under rasting skal patronene tas ut og våpenet brytes
  • Våpenet skal alltid være uladd når jegeren forserer ulendt terreng eller andre hindringer
  • Opphev aldri sikringen på våpenet før skudd skal avfyres
  • Vær alltid sikker på hva du skyter på
  • Skudd skal aldri avfyres uten at bakgrunn er sikker
  • Oppbevar våpen og ammunisjon under lås i hjemmet
  • Følg jaktleders ordre
  • Bruk aldri våpen dersom du er påvirket av alkohol